МАНАЙ КОМПАНИ

2016

100
тонн дахин боловсруулсан

2017

160
тонн дахин боловсруулсан

2018

200
тонн дахин боловсруулсан

2019

350
Тонн боловсруулах төлөвлөгөөтөй байна.

СОШИАЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ОХУ: Хогоо буруу ангилбал торгууль ногдуулдаг боллоо

ОХУ: Хогоо буруу ангилбал торгууль ногдуулдаг боллоо

Хогийг ангилах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгахад тавигдах эрүүл ахуйн шинэ журам 2019 оны зургадугаар сарын 17-ноос ОХУ-д хэрэгжиж эхэлж байна. Шинэ журмыг зөрчсөн тохиолдолд ногдуулах торгуулийн хэмжээг өндөрсгөсөн байна. Шинэ зохицуулалтаар

ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА